Odborné okienko 1 – Procedúra vhadzovania puku

Procedúra vhadzovania puku

Čiaroví rozhodcovia sú povinní požadovať striktné dodržiavanie pravidiel o vhadzovaní puku. V žiackych kategóriach je potrebné učiť a vzdelávať hráčov na vhadzovaní puku, hlavne v súťažiach mladších žiakov dbať na správne postavenie hráčov a upraviť ich. 

Pravidlami je jasne stanovené, ako majú korčuliari zaujať postavenie na vhadzovaní a ako majú rozhodcovia postupovať v prípade, ak sa tak nestane. Čiarový rozhodca má okamžite vymeniť korčuliara na vhadzovaní (stredného útočníka), ktorý vyvolá kontakt svojej prilby s prilbou súpera, prekročí oddeľovaciu čiaru skôr ako bol puk vhodený, má akýkoľvek kontakt so súperom alebo jeho hokejkou pred vhodením puku, vhadzovanie puku vyhrá rukou alebo kopnutím, ak korčuliar predčasne vnikne do kruhu na vhadzovanie a najmä ak aj napriek výzve korčuliar na vhadzovaní nezaujme správne postavenie. Prvé a aj druhé rozhodnutie o porušení pravidiel na vhadzovaní počas toho istého vhadzovania robí čiarový rozhodca. Hlavný rozhodca trestá družstvo v zmysle pravidiel potom, ako čiarový rozhodca rozhodol o druhom priestupku toho istého družstva počas jedného vhadzovania puku. Je dôležité, aby čiaroví rozhodcovia komunikovali s korčuliarmi už počas prípravy vhadzovania v čase, kým ešte len prichádzajú k miestu vhadzovania. Vhadzovanie sa nesmie predlžovať z dôvodu usmerňovania a naprávania súperov počas samotného vhadzovania. Ak príde k porušeniu pravidiel, korčuliar musí byť bez napomenutia ihneď vykázaný rovnako ako v prvom tak aj v druhom prípade, kedy musí nasledovať trest. Rozhodcovia sú povinní pozrieť si materiál na nižšie uvedenej stránke a postupovať podľa neho striktne a bez výnimky.

Video FACEOFF STANDARD pripravilo IIHF pre potreby vzdelávania rozhodocov a hráčov v ľadovom hokeji.

 

Sledovanie: