Súťažná komisia

Personálne zloženie Súťažnej komisie SsZĽH

 

Mgr. Andrej JAKUBEC
predseda SK SsZĽH

 

Ing. Jozef BABINSKÝ
člen SK SsZĽH

 

Ing. Ľuboš JAKUBEC
člen SK SsZĽH