Delegačné listy

Delegačný list SsZĽH č. 10 (2021/2022)
Platný od 1.4.2022 do 30.4.2022
Delegačný list SsZĽH č. 9 (2021/2022)
Platný od 1.3.2022 do 31.3.2022
Delegačný list SsZĽH č. 8 (2021/2022)
Platný od 1.2.2022 do 28.2.2022
Delegačný list SsZĽH č. 7 (2021/2022) 
Platný od 13.1.2022 do 31.1.2022
Delegačný list SsZĽH č. 6 (2021/2022)
Platný od 1.11.2021 do 30.11.2021
Delegačný list SsZĽH č. 5 (2021/2022)
Platný od 1.10.2021 do 31.10.2021
Delegačný list SsZĽH č. 4 (2021/2022)
Platný od 11.9.2021 do 30.9.2021
Delegačný list SsZĽH č. 3 (2021/2022)
Platný od 1.9.2021 do 30.9 .2021 (Prípravné zápasy)
Delegačný list SsZĽH č. 2 (2021/2022)
Platný od 1.8.2021 do 31.8.2021 (Prípravné zápasy)
Semináre rozhodcov a funkcionárov mimo ľadu SsZĽH
2021/2022

Oznamy komisie rozhodcov a vedenia SsZĽH:

 

 1. Z dôvodu administratívnych zmien Vám oznamujeme, že všetky zmeny týkajúce sa ospravedlnení, prosíme nahlasovať výlučne na email eurolifemartin@gmail.com (inak podané ospravedlnenia nebudú akceptované).
 2. Rozhodcovia sú povinní sa ospravedlniť zo stretnutí na najbližší mesiac do 15-teho dňa v mesiaci a to mailom na eurolifemartin@gmail.com.
  .
 3. Upozornenie pre kluby, rozhodcov a funkcionárov mimo ľadu: Na webe SsZĽH v časti DOKUMENTY je uvedený sadzobník odmien rozhodcov a funkcionárov mimo ľadu (od 3.9.2021) a Smernica pre obsadzovanie zápasov v ľadovom hokeji (od 19.9.2018).
  .A
 4. Aktuálne sadzby stravného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platný od 1. júla 2019:
                                   Pri trvaní cesty 5 – 12 hodín:  5,10 eur
                                   Pri trvaní cesty 12 – 18 hodín:  7,60 eur
                                   Pri trvaní cesty nad 18 hodín:  11,60 eur
  .
 5. Smernice súťaží starších a mladších žiakov na webe SsZĽH v časti DOKUMENTY.