Delegačné listy

Delegačný list SsZĽH č. 2 (2022/2023)
Platný od 1.10.2022 do 31.10.2022
Delegačný list SsZĽH č. 1 (2022/2023)
Platný od 10.9.2022 do 30.9.2022 
Delegačný list SsZĽH č. 0 (2022/2023)
Platný od 1.8.2022 do 11.9.2022 (Prípravné zápasy)
Semináre rozhodcov a funkcionárov mimo ľadu SsZĽH
2022/2023

Oznamy komisie rozhodcov a vedenia SsZĽH:

 

 1. Z dôvodu administratívnych zmien Vám oznamujeme, že všetky zmeny týkajúce sa ospravedlnení, prosíme nahlasovať výlučne na email sszlhkr@gmail.com (inak podané ospravedlnenia nebudú akceptované).
 2. Rozhodcovia sú povinní sa ospravedlniť zo stretnutí na najbližší mesiac do 15-teho dňa v mesiaci a to mailom na sszlhkr@gmail.com
 3. Upozornenie pre kluby, rozhodcov a funkcionárov mimo ľadu: Na webe SsZĽH v časti DOKUMENTY je uvedený sadzobník odmien rozhodcov a funkcionárov mimo ľadu a Smernica pre obsadzovanie zápasov v ľadovom hokeji.
 4. Aktuálne sadzby stravného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platný od 1. septembra 2022:
                                   Pri trvaní cesty 5 – 12 hodín:  6,40 eur
                                   Pri trvaní cesty 12 – 18 hodín:  9,60 eur
                                   Pri trvaní cesty nad 18 hodín:  14,50 eur
  .
 5. Smernice súťaží starších, mladších žiakov a prípraviek nájdete na webe SsZĽH v časti DOKUMENTY.