Delegačné listy

Delegačný list SsZĽH č. 1 (2023/2024)
Platný od 4.9.2023 do 30.9.2023 
Delegačný list SsZĽH č. 0 (2023/2024)
Platný od 1.8.2023 do 30.9.2023 (Prípravné zápasy)
Semináre rozhodcov a funkcionárov mimo ľadu SsZĽH
2023/2024 

Oznamy komisie rozhodcov a vedenia SsZĽH:

 

 1. Z dôvodu administratívnych zmien Vám oznamujeme, že všetky zmeny týkajúce sa ospravedlnení, prosíme nahlasovať výlučne cez informačný systém SZĽH (IS SZĽH), inak podané ospravedlnenia nebudú akceptované.
 2. Rozhodcovia sú povinní sa ospravedlniť zo stretnutí na najbližší mesiac ddo 15-teho dňa v mesiaci a to prostredníctvom IS SZĽH.
 3. Upozornenie pre kluby, rozhodcov a funkcionárov mimo ľadu: Na webe SsZĽH v časti DOKUMENTY je uvedený sadzobník odmien rozhodcov a funkcionárov mimo ľadu a Smernica pre obsadzovanie zápasov v ľadovom hokeji.
 4. Aktuálne sadzby stravného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platný od 1. júna 2023:
                                   Pri trvaní cesty 5 – 12 hodín:   7,30 eur
                                   Pri trvaní cesty 12 – 18 hodín: 10,90 eur
                                   Pri trvaní cesty nad 18 hodín:  16,40 eur 
 5. Smernice súťaží starších, mladších žiakov a prípraviek nájdete na webe SsZĽH v časti DOKUMENTY.