Vzory tlačív, dokumenty, smernice, usmernenia a formuláre

Nájdete tu všetky dokumenty potrebné k súťažiam a stretnutiam.


SZĽH publikuje verziu Pravidiel ľadového hokeja IIHF platných pre sezónu 2021/2022 v pôvodnom anglickom znení.

Keďže zo strany IIHF môžu byť počas sezóny 2021/2022 niektoré pravidlá upravované, v prípade nejasností ohľadom uplatnenia konkrétneho pravidla si SZĽH vyhradzuje právo poskytnúť prostredníctvom KR SZĽH v danej súvislosti odborný výklad.

 

 


 

 

 

 

 


Smernice a usmernenia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Formuláre:

 

 

  • Hlásenie úrazov v hokeji
    (prikladá sa ako príloha k zápisu o stretnutí v prípade zranení hráčov uvedených v časti ‚ZRANENÍ HRÁČI‘ v zápise o stretnutí – aktualizované 2.12.2018 ZK SZĽH)