Vzory tlačív, dokumenty, smernice, usmernenia a formuláre

Nájdete tu všetky dokumenty potrebné k súťažiam a stretnutiam.


Odborný preklad Pravidiel ľadového hokeja 2018 – 2022 a ich výklad pre potreby slovenského hokeja pripravil prof. Milan Kolesár, CSc.

 

  • Najdôležitejšie zmeny pravidiel ĽH 2018 -2022
    (aktualizované august 2018)

 

 


 

 

 

 

 

 


Smernice a usmernenia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Formuláre:

 

  • Hlásenie úrazov v hokeji
    (prikladá sa ako príloha k zápisu o stretnutí v prípade zranení hráčov uvedených v časti ‚ZRANENÍ HRÁČI‘ v zápise o stretnutí – aktualizované 2.12.2018 ZK SZĽH)