Kontakt


Adresa:
Stredoslovenský zväz ľadového hokeja
Gorkého 1083/2 
036 01  Martin
Slovenská republika


Bankové spojenie:
VÚB Banka
IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351

.
IČO: 14224623
Registračné číslo: VVS/1-900/90-3816
Registrový úrad: MV SR
Dátum vzniku: 03. 05. 1991

Telefón: +421 903 444 153
Email: hokej.sszlh@gmail.com
Sociálne siete: FACEBOOK