Výkonný výbor SsZĽH

 

Regionálny sekretár súťaží

Peter MATEJKA
člen VV SsZĽH

hokej.sszlh@gmail.com
matejka@szlh.sk

 

Predseda SsZĽH

Ing. Jozef BABINSKÝ
predseda VV SsZĽH

 

 Výkonný výbor SsZĽH

Mgr. Tomáš PŠENKA
člen VV SsZĽH

 

Marián MELUŠ
člen VV SsZĽH

 

Mgr. Michal JURÍK
člen VV SsZĽH

 

Roman TRENČAN
člen VV SsZĽH

 

Bc. Róbert REHÁK
člen VV SsZĽH