Výkonný výbor SsZĽH

 

Regionálny sekretár súťaží SsZĽH

Peter MATEJKA
predseda VV SsZĽH

hokej.sszlh@gmail.com
matejka@szlh.sk

 

 

 Výkonný výbor SsZĽH

Bc. Róbert REHÁK
člen VV SsZĽH

 

Mgr. Tomáš PŠENKA
člen VV SsZĽH

 

Marek HUBA
člen VV SsZĽH

 

Ing. Lukáš JURÍK
člen VV SsZĽH