Revízna komisia

Personálne zloženie Revíznej komisie SsZĽH

 

Milan KYSEL
predseda RK SsZĽH

 

Radoslav VRTIEL
člen RK SsZĽH

 

Štefan KONEČNÝ
člen RK SsZĽH