Rozhodnutie SK SsZĽH 1 / 2018-2019

 

Rozhodnutie  SK SsZĽH  1 / 18-19 

zo zasadnutia súťažnej komisie  Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja

 v Martine dňa  28. 11. 2018.

 

  1.   Na základe doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutie I. ligy starších žiakov č. 8324 dňa 28.9.2018 družstiev HC Lučenec – HK ‘95 Považská Bystrica, trestá družstvo starších žiakov HC Lučenec za porušenie ustanovenia čl. VI, ods. 6.1.2.5 SP SZĽH  hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy starších žiakov č. 8324 zo dňa 28.9.2019 družstiev HC Lučenec – HK ‘95 Považská Bystrica výsledkom 0 : 5 a priznaním 2  bodov v prospech družstva  HK ‘95 Považská Bystrica z dôvodu, neoprávneného štartu hráča HC Lúčenec Jozefa Matúšku, narodeného 11.2.2005, RP 29556. 
    .
  2.   Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

 

Poučenie :

            Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH :
            SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je  najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle SP SZĽH.

 

 

                        Andrej Jakubec                                                               Ing. Ľuboš Jakubec
                     predseda SK SsZĽH                                                                   RRM SsZĽH

 

Sledovanie: