Rozhodnutie SK SsZĽH 2 / 2018-2019

 

Rozhodnutie  SK SsZĽH  2 / 18-19 

zo zasadnutia súťažnej komisie  Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja

v Martine dňa  28. 11. 2018.

 

  1.  Na základe doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutie I. ligy starších žiakov č. 8336 zo dňa 13.10.2018 družstiev HKM Zvolen – mládež – HC Lúčenec, trestá družstvo starších žiakov HC Lučenec za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.6.1.2 SP SZĽH, vyplývajúceho z čl.VI, ods. 6.1.2.4 SP SZĽH hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy starších žiakov č. 8336 zo dňa 13.10.2019 družstiev HKM Zvolen – mládež – HC Lúčenec výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HKM Zvolen – mládež z dôvodu, nenastúpenie družstva na stretnutie – nedodržanie najmenej 10 korčuliarov a 1 brankár. 
    .
  2.   Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

 

Poučenie :

            Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH :
            SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je  najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle SP SZĽH.

 

 

                        Andrej Jakubec                                                               Ing. Ľuboš Jakubec
                     predseda SK SsZĽH                                                                   RRM SsZĽH

 

Sledovanie: