Zápisnica disciplinárnej komisie č. 2 (2018/2019) 

 

Zápisnica disciplinárnej komisie č. 2 (2018/2019) 

zo zasadnutia disciplinárnej komisie SsZĽH  v Martine dňa  10. 1. 2019.

 

Disciplinárna komisia SsZĽH (ďalej len „DK“) sa zaoberala podnetmi zo Súťažnej komisie SsZĽH na svojom zasadnutí a to v nasledovnom poradí:

Podnet č. 1
Zápas: 01.12.2018 12:15 7384 – HT MHK 32 Liptovský Mikuláš vs. HK ‘95 Považská Bystrica 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
28484 2 – Marek STANO Hráč nespĺňa požiadavku na vekovú kategóriu súťaže.
Posúdenie situácie: Hráč Marek Stano neodohral zápas za kadetov a vzhľadom k uvedeným skutočnostiam je v poriadku štart hráča a systém matriky, nevyhodnotil správne nesplnenia požiadavky na vekovú kategóriu.
Vyjadrenie: Oprávnený štart hráča.

Podnet č. 2
Zápas: 01.12.2018 11:30 7338 – MHK Dolný Kubín vs. MŠK Púchov 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
25914 33 – Adrián HUDÍK Hráč nespĺňa požiadavku na vekovú kategóriu súťaže.
Posúdenie situácie: Hráč Adrián Hudík nastúpil za Kadetov dňa 07.10.2018, vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, nemohol nastúpiť na zápas dňa 01.12.2018
Vyjadrenie: V riešení. Čaká sa na vyjadrenie MŠK Púchov.

Podnet č. 3
Zápas: 01.12.2018 11:30 7381 – HC Lučenec vs. HKM Zvolen – mládež 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)
28807 96 – Šimon KLEIN Hráč prekročil maximálny povolený počet zápasov za 1 deň.
Posúdenie situácie: Hráč č. 28807 Klein Šimon údajne nastúpil v dvoch zápasoch a to v zápase 8381 a 7381.
Vyjadrenie: V riešení. Čaká sa na vyjadrenie od HKM Zvolen.

Podnet č. 4
Zápas: 01.12.2018 11:30 7381 – HC Lučenec vs. HKM Zvolen – mládež 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)
28808 10 – Richard IVANČO Hráč nespĺňa požiadavku na vekovú kategóriu súťaže.
Posúdenie situácie: Hráč Richard Ivančo nastúpil dňa 14.10.2018 za kadetov a dňa 01.12.2018 nastúpil na zápas č. 7381, vzhľadom k uvedeným skutočnostiam už nemohol nastúpiť na stretnutie
Vyjadrenie: V riešení. Čaká sa na vyjadrenie od HKM Zvolen.

Podnet č. 5
Zápas: 01.12.2018 09:00 6384 – HK ‘95 Považská Bystrica vs. HT MHK 32 Liptovský Mikuláš 10:6 (2:3, 7:3, 1:0)
33130 2 – Milan STAROŇ Hráč prekročil maximálny povolený počet zápasov za 1 deň.
Posúdenie situácie: Hráč Milan Staroň figuruje v zápise o stretnutí č. 5384 a č. 6384, avšak v štatistickom liste č. 6384 figuruje hráč Majzlík
Vyjadrenie: V riešení. Čaká sa na vyjadrenie MHK 32 Liptovský Mikuláš

Podnet č. 6
Zápas: 04.11.2018 11:3012625 – HK ALTIS Orava vs. MŠHK-mládež Prievidza, n.o. 9:3 (3:1, 2:2, 4:0)
36288 65 – Thomas ANTALEC Hráč nemá platný registračný preukaz. Hráč nie je registrovaný v hokejovom klube.
Popis situácie: Podľa dostupných informácii a systémov SK a DK SsZĽH nevie posúdiť , či mal hráč platný RP v dni zápasu 04.11.2018
Vyjadrenie: Otázka na pána Laifera – matrika.

Podnet č. 7
Zápas: 11.11.2018 11:30 12628 – MŠHK-mládež Prievidza, n.o. vs. MHK Dubnica nad Váhom 13:6 (2:2, 5:3, 6:1)
Prekročený maximálny povolený počet branárov z nižšej vekovej kategórie.
Popis situácie: Na stretnutie č. 12628 nastúpili brankári Bórový Samuel, nar. 21.03.2009 (4. trieda), Morávek Tomáš nar. 07.01.2009 (4. trieda).
Vyjadrenie: V riešení, čaká sa na vyjadrenie MHK Dubnica nad Váhom. 

Podnet č. 8
Zápas: 15.12.2018 12:30 7394 – MHA Martin vs. HK Brezno 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
29320 5 – Dominik BOTKA Hráč nespĺňa požiadavku na vekovú kategóriu súťaže.
Popis situácie: Hráč Dominik Botka mal ostaršenie na kadetov avšak, neodohral ani jeden zápas. Hráč Dominik Botka je evidovaný ako brankár za 8. ročník, ako hráč za 7. ročník.
Vyjadrenie: Porušenie nenastalo, systém nevedel vyhodnotiť túto situáciu.

Podnet č. 9
Zápas: 16.12.2018 11:30 7398 – HC ‘05 Banská Bystrica vs. MHA Martin 8:0 (2:0, 1:0, 5:0)
31035 2 – Alexej KANÁS Hráč nespĺňa požiadavku na vekovú kategóriu súťaže.
Popis situácie: Hráč Alexej Kanás mal ostaršenie na kadetov, avšak do dňa 16.12.2018 nenastúpil za kadetov.
Vyjadrenie: Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti oprávnený štart hráča.

Podnet č. 10
Zápas: 16.12.2018 11:30 12645 – NOWY TARG vs. HC ‘05 Banská Bystrica 12:3 (1:1, 4:1, 7:1)
24210 9 – Peter ELIÁŠ Hráč nie je registrovaný v hokejovom klube.
Popis situácie: NOWY TARG oznámil, že zle nahodil štatistik meno hráča Peter Eliáš avšak hráč HC´05 Banská Bystrica je Petr Eliáš, z dostupných informácii nevieme zistiť číslo registračného preukazu.
Vyjadrenie: Porušenie nenastalo.

Podnet č. 11
Zápas: 22.12.2018 11:30 7405 – HC Lučenec vs. HK Brezno 7:2 (4:0, 1:2, 2:0)
28801 94 – Samuel POHL Hráč nespĺňa požiadavku na vekovú kategóriu súťaže.
Popis situácie: Podľa dostupných informácii, hráč RP 28801 Pohl Samuel, za kadetov nenastúpil, avšak podľa nášho názoru systém matriky, mal vyhodnotiť zrušenie ostaršenia za kadetov vzhľadom k tomu, že na hráča Pohl Samuel bol uplatnený č. 10 – hosťovanie hráča a následne malo byť zrušené ostaršenie hráča.
Vyjadrenie: Porušenie nenastalo.

 

 

Poučenie :

            Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH :
            SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je  najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH.

 

V Martine, dňa 20.12.2018

 

 

                         JUDr. Igor Hus                                                               Ing. Ľuboš Jakubec
                     predseda DK SsZĽH                                                                   RRM SsZĽH

 

Sledovanie: