Rozhodnutie SK SsZĽH 9 / 2018-2019

 

Rozhodnutie  SK SsZĽH  9 / 18-19 

zo zasadnutia súťažnej komisie  Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja

v Martine dňa  31. 1. 2019.

 

  1.   Na základe doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 5422, zo dňa 19.1.2019, družstiev MHK Dolný Kubín – HKM RIMAVSKÁ SOBOTA, trestá družstvo mladších žiakov MHK Dolný Kubín za porušenie ustanovenia čl. VI, ods. 6.1.2.5 SP SZĽH a ods. IV. Usmernenia SsZĽH č. 3 – (2018/2019)  hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 5422, zo dňa 19.1.2019, družstiev MHK Dolný Kubín – HKM RIMAVSKÁ SOBOTA výsledkom 0 : 5 a priznaním 2  bodov v prospech družstva  HKM RIMAVSKÁ SOBOTA z dôvodu neoprávneného štartu hráča MHK Dolný Kubín Romana Herbsta, narodeného 30.11.2007, RP 32372. 
    .
  2.   Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

 

Poučenie :

            Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH :
            SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je  najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle SP SZĽH.

 

 

                        Andrej Jakubec                                                               Ing. Ľuboš Jakubec
                     predseda SK SsZĽH                                                                   RRM SsZĽH

 

Sledovanie: