Oznam štatistického oddelenia SZĽH rozhodcom

Oznam štatistického oddelenia SZĽH :

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od dnešného dňa – 01.03.2019 prechádza štatistické oddelenie na elektronické podpisy zápisov o stretnutí na všetkých zimných štadiónoch ( všetky kategórie a ročníky ).

Uvedený prechod je podľa inštruktáže, na ktorej ste boli prítomní na seminári rozhodcov v Šamoríne resp. L. Mikuláši.

V prípade otázok sa kontaktujte na hlavného štatistika SZĽH Róberta Svitka – 0918 234 842.

Sledovanie: