Rozhodnutie SK SsZĽH 15 / 2018-2019

 

Rozhodnutie  SK SsZĽH  15 / 18-19 

zo zasadnutia súťažnej komisie  Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja

v Martine dňa  28. 2. 2019.

 

Na základe doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutia I. ligy starších žiakov č. 7441, zo dňa 16.2.2019, družstiev HK ’95 Považská Bystrica – HKM Zvolen – mládež, začala SK SsZĽH riešenie vo veci neoprávneného štartu hráča HK ’95 Považská Bystrica Marka Hrenáka RP30682. Následne bol zaslaný podnet klubu HK ’95 Považská Bystrica na vyjadrenie sa do 27.2.2019. SK SsZĽH znovu prerokovala tento prípad a rozhodla 28.2.2019.

  1.   Na základe doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutia I. ligy starších žiakov č. 7441, zo dňa 16.2.2019, družstiev HK ’95 Považská Bystrica – HKM Zvolen – mládež a doručeného vyjadrenia, SK SsZĽH rozhodla že došlo k porušenie SP SZĽH, ktoré má za následok kontumáciu alebo anulovanie výsledku stretnutia 7441, zo dňa 16.2.2019, družstiev HK ’95 Považská Bystrica – HKM Zvolen – mládež.
    Odôvodnenie: SK SsZĽH skontrolovala doručený zápis o stretnutí, ktorí bol pred zápasom riadne podpísaný trénerom a vedúcim družstva HK ’95 Považská Bystrica v stretnutí č. 7441 a zároveň v podpísanom predzápasovom zápise o stretnutí systém SZĽH vygeneroval poznámku: ,,Hráč prekročil maximálny povolený počet zápasov za 1 deň‘‘. Taktiež nie je možné skontrolovať štart hráča v zápase podľa štatistického listu (bobkáč), nakoľko ho družsto HK ’95 Považská Bystrica nevyhotovila. Vedúci družstva a tréner taktiež podpísali pozápasový zápis o stretnutí, kde je uvedený menovaný hráč.
    Riešenie: Na základe doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutia I. ligy starších žiakov č. 7441, zo dňa 16.2.2019, družstiev HK ’95 Považská Bystrica – HKM Zvolen – mládež a doručeného vyjadrenia, trestá družstvo starších žiakov HK ’95 Považská Bystrica za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.1.2.4 SP SZĽH hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy starších žiakov č. 7441 zo dňa 16.2.2019 družstiev HK ’95 Považská Bystrica – HKM Zvolen – mládež výsledkom 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HKM Zvolen – mládež z dôvodu, neoprávneného štartu hráča HK ’95 Považská Bystrica Marka Hrenáka, narodeného 23.11.2005, RP3068.

  2.   Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

.

 

 

 

Poučenie :

            Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH :
            SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je  najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle SP SZĽH.

 

 

                        Andrej Jakubec                                                               Ing. Ľuboš Jakubec
                     predseda SK SsZĽH                                                                   RRM SsZĽH

Sledovanie: