Rozhodnutie SK SsZĽH 19 / 2018-2019

 

Rozhodnutie  SK SsZĽH  19 / 18-19 

zo zasadnutia súťažnej komisie  Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja

v Martine dňa  7. 3. 2019.

 

  1.   Na základe nedostavenia sa na stretnutie v termíne konania, uvedenom v rozhodnutí SK SsZĽH 17 / 18-19, zo zasadnutia súťažnej komisie Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja dňa 28.2.2019 a informácii z IS SZĽH trestá klub HC 07 DETVA s.r.o. nasledovne: V zmysle čl. VII, ods. 7.6.1.2 SP SZĽH – pre nenastúpenie družstva na stretnutie II. ligy mladších žiakov č. 12665, zo dňa 5.3.2019, družstiev Podhale Nowy Targ – HC 07 DETVA s.r.o., hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia II. ligy mladších žiakov č. 12665, zo dňa 5.3.2019, družstiev Podhale Nowy Targ – HC 07 DETVA s.r.o. výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva Podhale Nowy Targ. 
    .
  2.   Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

 

Poučenie :

            Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH :
            SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je  najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle SP SZĽH.

 

 

                        Andrej Jakubec                                                               Ing. Ľuboš Jakubec
                     predseda SK SsZĽH                                                                   RRM SsZĽH

 

Sledovanie: