Nominácia U-13 STRED na kemp v Ružomberku 25.3.2019

Stredoslovenský zväz ľadového hokeja nominuje realizačný tím a hráčov  družstva VÝBER STRED
U-13 na kemp v Ružomberku, ktorý sa uskutoční 25.3.2019.

Vážení zástupcovia klubov, tréneri. Na základe absolvovania kempu dňa 4.3.2019 Vám posielam v prílohe hodnotenie jednotlivých hráčov a brankárov. Podľa tohto vyhodnotenia bola urobená nominácia na najbližší kemp (25.3.2019) – viď príloha.

 

Nominačný list U-13 Stred
(na stiahnutie)

 

 

                       Peter Matejka                                                        Ing. Ľuboš Jakubec
            manažér VÝBER STRED U-13                            Regionálny rozvojový manažér SsZĽH

 

Sledovanie: