Rozhodnutie SK SsZĽH 21 / 2018-2019

 

Rozhodnutie  SK SsZĽH  21 / 18-19 

zo zasadnutia súťažnej komisie  Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja

v Martine dňa  20. 3. 2019.

 

  1.   Na základe nedostavenia sa na stretnutie v termíne konania, uvedenom v rozhodnutí SK SsZĽH 16 / 18-19, zo zasadnutia súťažnej komisie Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja dňa 28.2.2019 a informácii z IS SZĽH trestá klub MŠHK-mládež Prievidza, n.o. nasledovne: V zmysle čl. VII, ods. 7.6.1.2 SP SZĽH – pre nenastúpenie družstva na stretnutie II. ligy mladších žiakov č. 12667, zo dňa 16.3.2019, družstiev Podhale Nowy Targ – MŠHK-mládež Prievidza, n.o., hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia II. ligy mladších žiakov č. 12667, zo dňa 16.3.2019, družstiev Podhale Nowy Targ – MŠHK-mládež Prievidza, n.o. výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva Podhale Nowy Targ. 
    .
  2.   Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

 

Poučenie :

            Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle SP SZĽH.

 

 

                        Andrej Jakubec                                                               Ing. Ľuboš Jakubec
                     predseda SK SsZĽH                                                                   RRM SsZĽH

 

Sledovanie: