Rozhodnutie SK SsZĽH 24 / 2018-2019

 

Rozhodnutie  SK SsZĽH  24 / 18-19 

zo zasadnutia súťažnej komisie  Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja

v Martine dňa  20. 3. 2019.

 

  1.   Na základe nedostavenia sa na stretnutie v termíne konania a informácii z IS SZĽH trestá klub Podhale Nowy Targ nasledovne: V zmysle čl. VII, ods. 7.6.1.2 SP SZĽH – pre nenastúpenie družstva na stretnutie II. ligy starších žiakov č. 11680, zo dňa 10.3.2019, družstiev HC 07 DETVA s.r.o. – Podhale Nowy Targ, hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia II. ligy starších žiakov č. 11680, zo dňa 10.3.2019, družstiev HC 07 DETVA s.r.o. – Podhale Nowy Targ výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HC 07 DETVA s.r.o.. 
    .
  2.   Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

 

Poučenie :

            Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle SP SZĽH.

 

 

                        Andrej Jakubec                                                               Ing. Ľuboš Jakubec
                     predseda SK SsZĽH                                                                   RRM SsZĽH

 

Sledovanie: