Oznam Súťažnej komisie SsZĽH o zasielaní zápisov o stretnutí

Vzhľadom k blížiacemu sa koncu súťažného ročníka 2018/2019, ktorý je stanovený na  31. marca 2019, vydáva Súťažná komisia SsZĽH všetkým rozhodcom zo súťaží riadených SsZĽH nasledujúci oznam:

Žiadame všetkých rozhodcov aby v prípade že sa zápisy o stretnutí nepodpisujú elektronicky ale sú podpisované v tlačovej forme. Zaslali všetky zápisy o stretnutí z turnajov HP a súťaží SsZĽH na riadiaci orgán (Stredoslovenský zväz ľadového hokeja, Gorkého 2, 036 01  Martin) najneskôr do 3. apríla 2019.

Sledovanie: