Predsezónny previerkový seminár rozhodcov súťaží SsZĽH a funkcionárov mimo ľadu 2019

V sobotu a nedeľu 24. – 25. augusta 2019 sa v Liptovskom Mikuláši na Nábreží Janka Kráľa 8 uskutoční predsezónny previerkový seminár rozhodcov ľadového hokeja licencie „I.D“. Školenie pozostáva zo štúdia pravidiel ľadového hokeja a súvisiacich predpisov, korčuliarskych previerok, atletických previerok a testu z pravidiel ľadového hokeja.

 

Pozvánky na predsezónny previerkový seminár rozhodcov licencie „I.D“ budú zaslané na kluby a súčasným rozhodcom SsZĽH. Nový záujemcovia kontaktujte priamo SsZĽH, a to emailom na: hokej.sszlh@gmail.com.

 

Zároveň sa v nedeľu 25.augusta 2019 v Liptovskom Mikuláši na Nábreží Janka Kráľa 8 uskutoční predsezónny seminár funkcionárov mimo ľadu licencie „I.E“. Školenie pozostáva zo štúdia súvisiacich predpisov, noviniek pre sezónu 2019/2020 a testu z pravidiel ľadového hokeja.

Pozvánky na predsezónny seminár funkcionárov mimo ľadu licencie „I.E“ budú zaslané na kluby a vedúcim boxov. Nový záujemcovia kontaktujte priamo svojho vedúceho boxu resp. hokejový klub v okolí. 

 

KR SsZĽH

Sledovanie: