Rozhodnutie VV SsZĽH č. 1 – 2019/2020

Rozhodnutie  VV SsZĽH č. 1 – 2019/2020 

vo veci odvolania MŠHK mládež PRIEVIDZA, n.o. voči Rozhodnutiu č. 9/01/2019/2020
(Rozhodnutie SK SsZĽH č. 8 – 2019/2020 zo dňa 26. 09. 2019)
v Martine dňa 11. 11. 2019

 

Výkonný výbor SsZĽH na základe informácií Súťažnej komisie SsZĽH a Disciplinárnej komisie o stretnutí ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6401, ktoré sa odohralo dňa 22. 09. 2019 na zimnom štadióne v Lučenci, rozhodol o zrušení Rozhodnutia č. 9/01/2019/2020 (Rozhodnutie SK SsZĽH č. 8 – 2019/2020 zo dňa 26. 09. 2019) a ponechaní pôvodného výsledku stretnutia HKM Rimavská Sobota – MŠHK mládež PRIEVIDZA, n.o. 2:11.
Po dôkladnom skontrolovaní Zápisu o stretnutí č. 6401 boli zistené vážne pochybenia vo viacerých smeroch. Z toho dôvodu navrhujeme vyvodiť disciplinárne konanie voči boxu domácej časomiery.

 

 

                     Ing. Jozef Babinský                                                              Peter Matejka 
                     predseda VV SsZĽH                                                                   RŠR SsZĽH

 

 

Sledovanie: