Rozhodnutie VV SsZĽH č. 2 – 2019/2020

Rozhodnutie  VV SsZĽH č. 2 – 2019/2020 

vo veci odvolania HKM Rimavská Sobota, o.z. voči Rozhodnutiu SK SsZĽH č. 14
(Rozhodnutie SK SsZĽH č. 14 – 2019/2020 zo dňa 21. 11. 2019)
v Martine dňa 28. 11. 2019

 

Výkonný výbor SsZĽH na základe informácií Súťažnej komisie SsZĽH o stretnutí ligy starších žiakov 7. ročník č. 7340, ktoré sa malo odohrať dňa 16. 11. 2019 o 9:00 hod. na zimnom štadióne v Banskej Bystrici, potvrdil Rozhodnutie SK SsZĽH č. 14 – 2019/2020 zo dňa 21. 11. 2019.

Odôvodnenie: Lekárske potvrdenia o ochorení viac ako 50% žiakov/hráčov neboli súťažnej komisii SsZĽH dodané v požadovanom termíne a to aj napriek upozorneniu a následnému prísľubu p. Jána Slováka.

 

 

                     Ing. Jozef Babinský                                                              Peter Matejka 
                     predseda VV SsZĽH                                                                   RŠR SsZĽH

 

 

Sledovanie: