Súťažné oddelenie SZĽH zhodnotilo sezónu 2019/2020

ŠO SZĽH informovalo o záveroch riadiacich orgánov súťaží a komisií SZĽH k ukončeniu sezóny 2019-2020 v žiackych, mládežníckych a seniorských súťažiach riadených SZĽH. SZĽH dôkladne vyhodnocoval situáciu v súťažiach organizovaných SZĽH, ktoré boli na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie Ústredným krízovým štábom SR a zákazu konania športových podujatí z dôvodu rizika prenosu koronavírusu (COVID-19) dňa 12.3.2020 predčasne ukončené.

Príslušné riadiace orgány jednotlivých súťaží po konzultácii s odbornými komisiami SZĽH  následne prijali rozhodnutia o spôsobe vyhodnotenia jednotlivých súťaží. Súťaže Mladších žiakov (Liga mladších žiakov 5. ročník, Liga mladších žiakov 6. ročník) a Starších žiakov (Liga starších žiakov 7. ročník, Liga starších žiakov 8. ročník) – súťaže riadené SZĽH prostredníctvom regionálneho športového riaditeľa a regionálneho zväzu (SsZĽH), ktoré boli SZĽH z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie ku dňu 12.3.2020 predčasne skončené. Riadiaci orgán súťaží Mladších žiakov (Liga mladších žiakov 5. ročník, Liga mladších žiakov 6. ročník) a Starších žiakov (Liga starších žiakov 7. ročník, Liga starších žiakov 8. ročník) po komunikácii s regionálnymi zväzmi a odbornou komisiou – KM SZĽH rozhodol, že v zmysle ustanovenia čl. 1.1.27 SP SZĽH sa súťaže Mladších a Starších žiakov 2019/2020 nebudú podľa čl. 2.4.3 SP SZĽH a 2.4.4.1 SP SZĽH vyhodnocovať ani družstvá oceňovať.

Sledovanie: