Predsezónny previerkový seminár rozhodcov súťaží SsZĽH a funkcionárov mimo ľadu 2020

V sobotu a nedeľu 5. – 6. septembra 2020 sa v Martine uskutoční predsezónny previerkový seminár rozhodcov ľadového hokeja licencie „I.D“. Školenie pozostáva zo štúdia pravidiel ľadového hokeja a súvisiacich predpisov, korčuliarskych previerok, atletických previerok a testu z pravidiel ľadového hokeja.

 

 

Pozvánky na predsezónny previerkový seminár rozhodcov licencie „I.D“ budú čoskoro zaslané na kluby a súčasným rozhodcom SsZĽH. Nový záujemcovia kontaktujte priamo komisiu rozhodcov SsZĽH, a to  telefonicky na tel. čísle 0905 223 547 alebo emailom na: eurolifemartin@gmail.com.

 

Zároveň sa v nedeľu 6. septembra 2020 v Martine uskutoční predsezónny seminár funkcionárov mimo ľadu licencie „I.E“. Školenie pozostáva zo štúdia súvisiacich predpisov, noviniek pre sezónu 2020/2021 a testu z pravidiel ľadového hokeja.

Pozvánky na predsezónny seminár funkcionárov mimo ľadu licencie „I.E“ budú čoskoro zaslané na kluby a vedúcim boxov. Nový záujemcovia kontaktujte priamo svojho vedúceho boxu resp. hokejový klub v okolí. V prípade nutnosti kontaktujte komisiu rozhodcov SsZĽH.

 

KR SsZĽH

 

Sledovanie: