SZĽH vydal opatrenia pre organizovanie športovej činnosti COVID-19 (akt. 27.1.2021)

V nadväznosti na blížiaci sa začiatok sezóny ako aj konanie prípravných zápasov spojených s tréningovým procesom a turnajmi na Slovensku. Slovenský zväz ľadového hokeja, vzhľadom na aktuálny vývoj situácie s pandémiou COVID-19, prijal pravidlá a opatrenia pre organizovanie športovej činnosti v rámci ľadového hokeja a to pre tréningový proces, prípravné zápasy a turnaje.

 

Opatrenia pri organizovaní športovej činnosti v ľadovom hokeji COVID-19
(aktualizované 27.1.2021)

 

Informácie z meetingu COVID zo SZĽH (akt. 3.10.2020)

 

  1. Všetky osoby okrem hráčov, ktoré sa počas zápasu nachádzajú na striedačke (realizačný tím), musia mať počas zápasu prekryté horné dýchacie cesty !!! 

 

  1. Tlačová konferencia sa uskutoční po zápase s tým, že obaja tréneri a všetci novinári musia mať prekryté horné dýchacie cesty

 

  1. Novinári a fotografi – sú súčasťou zápasu. Organizačne spadajú pod technickú stránku zápasu vzhľadom na to, že informujú verejnosť. Ich počet si určuje každý klub osobitne. 

 

  1. Manažment a majitelia klubu sa priamo podieľajú na organizácií zápasu, teda sú jeho súčasťou. 

 

  1. V prípade akejkoľvek kontroly (príslušný kontrolný orgán) na štadióne, treba kontaktovať Hlavného usporiadateľa. 

 

  1. TV ZÁPASY – ČO SA TÝKA NAJMÄ TELEVÍZNYCH ZÁPASOV, TREBA TIETO NARIADENIA ZODPOVEDNE DODRŽIAVAŤ!!!

 

  1. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať bezpečnostného manažéra SZĽH pána Bednárika. 

 

 

Príloha: Čestné vyhlásenie (19.8.2020)

Dokument nájdete k nahliadnutiu a na stiahnutie aj v časti DOKUMENTY

Aktualizácie sú dostupné na https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/kriza-otazky-a-odpovede

 

Sledovanie: