Smernice pre mládežnícke súťaže SZĽH pre sezónu 2020/2021

VV SZĽH vydal smernice pre mládežnícke súťaže SZĽH pre sezónu 2020/2021.

 

 

 

 

 

 

Sledovanie: