SZĽH prerušuje chod súťaží s výnimkou profesionálnych líg, kluby žiada o pozastavenie tréningového procesu

BRATISLAVA (SZĽH) – Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na základe najnovšieho znenia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 261 informuje o pozastavení všetkých súťaží v jeho gescii s výnimkou profesionálnych líg s účinnosťou od 25. novembra. Dôvodom je vyhlásenie núdzového stavu a sprísnenie opatrení, ku ktorým pristúpila vláda SR za účelom stabilizovania kritickej pandemickej situácie v krajine. 

Najnovšie znenie vyhlášky č. 261 zakazuje usporadúvanie akýchkoľvek hromadných podujatí s výnimkou profesionálnych súťaži v športovom odvetví, medzi ktoré z hokejového diania patria najvyššia domáca súťaž Tipos extraliga i druhá najvyššia súťaž TIPOS Slovenská hokejová liga. Tieto môžu pokračovať, avšak bez účasti divákov a za dodržania striktných protipandemických opatrení. 

Z vyhlášky rovnako vyplýva, že žiadne iné športové podujatie vrátane tréningového procesu v akejkoľvek vekovej kategórii s výnimkou profesionálnych hokejových klubov nie je povolené. SZĽH v tejto súvislosti žiada hokejové kluby, aby v amatérskych súťažiach SZĽH (t.j. 2. ligy seniorov, Extraligy žien, Extraligy juniorov, 1. ligy juniorov, Kaufland Extraligy dorastu, K-classic 1. ligy dorastu, Ligy kadetov, Ligy starších žiakov 8r., 7r., Ligy mladších žiakov 6. r., 5 r. a regionálnych turnajov prípraviek a predprípraviek) pozastavili tréningový proces s účinnosťou od štvrtka 25. novembra až do odvolania, respektíve pokým Úrad verejného zdravotníctva SR nerozhodne inak. 

Pre profesionálne hokejové kluby Tipos extraligy a TIPOS Slovenskej hokejovej ligy SZĽH zhrnul aktuálne podmienky vyplývajúce z vyhlášky ÚVZ č. 261, za ktorých je možné usporiadať hromadné podujatia, v tomto prípade hokejové zápasy v profesionálnych súťažiach: 

a) účasť divákov na hromadnom podujatí je zakázaná
b) testovanie hráčov a členov realizačného tímu má prebiehať podľa § 2 ods. 3 písm. f) pomocou RT-PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu pred každým súťažným kolom (nie dlhšie ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní
c) zabezpečenie dostatočného počtu organizátorov za účelom dohľadu nad dodržiavaním preventívnych opatrení, okrem HU/BM je potrebné mať minimálne 1 ďalšieho usporiadateľa 
d) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami  – rozhovory s médiami po podujatí môžu prebehnúť len s nasadenými respirátormi – aj respondent, aj novinári 
e) organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť, ( údaje o všetkých účastníkov, rolbári, činovníci, TV, novinári atď) 
f) vykonávanie častej dezinfekcie priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
g) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami
h) zaistenie dávkovačov na alkoholovú dezinfekciu rúk pri vstupe do priestorov hromadného podujatia, respektíve zabezpečenie iného adekvátneho spôsobu dezinfekcie rúk
i) zabezpečenie oznamu o povinnosti pri vstupe do priestorov hromadného podujatia, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii
j) zverejnenie oznamu s nižšie špecifikovanými informáciami na viditeľnom mieste
   1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
   2. zákaz podávania rúk,
k) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
   1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
   2. partnerov,
   3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
   4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
   5. osoby školiace voči osobám školeným,
   6. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
   7. ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí v režime OP,
l) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov

 

Zdroj: SZĽH (hockeyslovakia.sk)

Sledovanie: