Na kurze rozhodcov sa predstavilo viacero nováčikov

V dňoch 20. až 22. mája sa uskutočnil v hoteli Victoria v Martine, pod vedením predsedu Komisie rozhodcov SsZĽH Ľuboša Jakubca, kurz rozhodcov ľadového hokeja pre arbitrov a nových záujemcov o činnosť rozhodcu ľadového hokeja.  „Školenie rozhodcov ľadového hokeja sa neorganizovalo v našom regióne od roku 2014, mal by sa organizovať vždy pre nováčikov, keď sa chcú stať rozhodcami. Bez absolvovaného kurzu rozhodcov, by rozhodca nemal rozhodovať, avšak pandemická situácia nám nedovoľovala zorganizovať školenie skôr. Snažili sme sa určitú časť vzdelania a informácii predať rozhodcom v minimálnej miere v rámci previerkových seminárov“, doplnil predseda komisie rozhodcov SsZĽH Ľuboš Jakubec. Na kurze rozhodcov sa zúčastnilo 24 účastníkov z toho bolo 14 nováčikov, ktorí sa chcú stať rozhodcami. Školenie rozhodcov sa uskutočnilo v duchu vzdelávania, nie testovania. Po úspešnom absolvovaní účastníci obdržia certifikát platný až päť rokov.

Samotné školenie rozhodcov ľadového hokeja prebiehalo na úrovni – rozhodca II. stupňa – stredná rozhodcovská kvalifikácia, prebiehalo aj za prítomností odborníkov z rôznych oblasti. „V rámci prípravy nových rozhodcov ľadového hokeja je veľmi dôležité zoznámiť ich s prostredím a pracovať s nimi, hlavne zodpovedným prístupom a vhodnou komunikáciou. Preto im treba pomôcť a nie im podrážať nohy. Som preto osobne veľmi rád, že na kurze rozhodcov mali možnosť účastníci dostať okrem teórie aj prax. Na ľade sme si vyskúšali rôzne herné situácie a pohyb rozhodcov“, skonštatoval šéf rozhodcov Ľuboš Jakubec. Rozhodcovia mali možnosť dozvedieť sa aj dôležité informácie záchrany života počas zápasov. Školili ich skúsení odborníci z organizácie Dobré srdce Borisa Sádeckého, ktorí prakticky predviedli ako správne podať prvú pomoc a pracovať s defibrilátorom. Okrem teórie si účastníci vyskúšali ako správne pomáhať lekárovi počas zápasov na ľadovej ploche.  

„Školenie viedli skúsení športoví odborníci, ktorí okrem samotných pravidiel ľadového hokeja a usmernení sa venovali aj iným témam. Účastníci mali možnosť vypočuť si odborníkov na hokejové právo, skúseného medzinárodného rozhodcu IIHF, rozhodcov z Dánska a Nórska, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti.  Účastníci nadobudli zručnosť ako správne komunikovať na ľadovej ploche, pohybovať sa, správať sa a fyzicky sa pripraviť, ako aj vhodne regenerovať po zápasoch, spomínal Peter Matejka a tešil sa samotnému priebehu školenia: „Veľmi pozitívne ma prekvapili aktívne reakcie účastníkov počas prednášok. Prednášajúci vytvorili príjemnú tímovú atmosféru.“ 

Región Stred je najväčší región so sedemnástimi klubmi v súťažiach riadených SsZĽH, ktoré siahajú od Dubnice nad Váhom až po Rimavskú Sobotu. V regióne sa snažíme rozvíjať okrem iného aj prácu s rozhodcami a ich pripravenosť. „Pred poslednou sezónou rozhodcovia v rámci regiónu dostali dresy, v tomto trende chceme pokračovať a hľadáme ďalšie spôsoby ako rozhodcom  zabezpečiť kvalitnejšie zázemie a podmienky. Osobne som sa zúčastnil aj kurzu rozhodcov, kde som videl mnoho nových tvárí čo ma teší. V minulosti som bol tiež aktívnym rozhodcom a viem sa preto vcítiť do ich kože“, dodal regionálny sekretár súťaží Peter Matejka. 

Po skončení kurzu rozhodcov, vedenie SsZĽH, obdržalo viaceré pozitívne reakcie spojené s ďalšími žiadosťami nových záujemcov o činnosť rozhodcu. Komisia rozhodcov SsZĽH preto nevylučuje, že ešte pred začiatkom sezóny 2022/2023 sa uskutoční ďalší kurz rozhodcov ľadového hokeja. V prípade záujmu o činnosť rozhodcu kontaktujte SsZĽH – hokej.sszlh@gmail.com

 

 

FOTO: Kurz rozhodcov ľadového hokeja 2022

Sledovanie: