Konferencia SsZĽH volila nového predsedu a výkonný výbor

Konferencia Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja, ako najvyšší orgán SsZĽH sa stretol v Hoteli Victoria v Martine. Vo štvrtok 23.06.2022 sa prezentovalo 16 delegátov klubov z regiónu STRED z celkových 18 pozvaných. Konferencia bola uznášania schopná s celkovým počtom 213 prítomných hlasov. Po otvorení konferencie bol schválený program konferencie SsZĽH 2022, ktorého jedným z hlavných bodov bola voľba predsedu a členov výkonného výboru SsZĽH.

Predsedu SsZĽH v minulom období vykonával Jozef Babinský, na ďalšie obdobie kandidatúru neoznámil. Novým predsedom Výkonného výboru SsZĽH bol zvolený Peter Matejka, ktorý je v súčasnosti aj regionálnym športovým riaditeľom. Za členov do výkonného výboru boli zvolení Róbert Rehák ako zástupca klubov hrajúcich I. ligu starších žiakov a Tomáš Pšenka ako zástupca klubov hrajúcich I. ligu mladších žiakov, pričom obaja obhájili svoje miesta vo VV SsZĽH z minulého obdobia. Novými členmi VV SsZĽH sa stali Marek Huba ako zástupca klubov hrajúcich ligu hokejových prípraviek a Lukáš Jurík za športových odborníkov. „Samotná konferencia prebehla bez komplikácií, účasť bola veľmi dobrá. Okrem Lučenca a Altis Orava sa zúčastnili všetky kluby čo ma teší“, konštatoval Peter Matejka, nový predseda SsZĽH.

Okrem samotnej voľby boli ocenené aj najlepšie 3 tímy v rámci I. ligy starších žiakov v kategórii 8. ročník a 7. ročníka regiónu STRED. Pohár spolu s medailami odovzdali členovia komisie mládeže SZĽH Lukáš Jurík a Tomáš Pšenka. Víťazom ligy 8. ročníka v rámci regiónu STRED sa stalo družstvo MsHKM Žilina, za nimi HKM Zvolen – mládež a na bronzovom mieste BARANI Banská Bystrica WHITE. Titul ligy 7. ročníka v rámci regiónu STRED si odnieslo družstvo MHA Martin, striebro putuje do MHK Ružomberok a bronz pre HT MHK 32 Liptovský Mikuláš. „Súťaže sme odohrali v športovom duchu a aj napriek komplikáciám, ktoré nám spôsobila pandemická situácia sa nám podarilo odohrať väčšinu zápasov. Verím že ďalšia sezóna bude plnohodnotná a bezproblémová pre kluby a hráčov, začíname nový olympijsky cyklus so staronovými vekovými kategóriami“, dodal Peter Matejka.

Okrem výkonného výboru sa volila aj revízna komisia SsZĽH do, ktorej bol zvolený za predsedu Milan Kysel a spolu s ním dvaja členovia Radoslav Vrtiel a Štefan Konečný. V rámci posledného bodu prebehla na konferencii veľmi plodná diskusia predovšetkým v rámci modelov súťaží na nasledujúcu sezónu 2022/2023. Taktiež aj ohľadne rozvoja a napredovanie v rámci rozhodcov, bez ktorých by sa zápasy nemohli odohrať a sú neoddeliteľnou súčasťou. „Pre rozhodcov sa snažíme vytvoriť čo najlepšie podmienky pre výkon ich práce. Minulú sezónu dostali dresy a v tejto sezóne chceme pokračovať s ďalšími pomôckami. Máme viacero myšlienok a nápadov ako pomôcť rozvoju rozhodcov v rámci regióna a zabezpečiť, aby ich bol dostatok, na čom s komisiou rozhodcov SsZĽH pracujeme neustále“, uviedol Matejka.

Sledovanie: