SK SsZĽH vydala smernice pre súťaž 3. ročníka

Stredoslovenský zväz ľadového hokeja bude organizovať súťaž aj pre 3. ročník základných škol. SK SsZĽH preto vypracovala smernicu pre danú súťaž, ktorá bola schválená VV SsZĽH. 

 

 

 

Sledovanie: